Mediální studia na IKSŽ FSV UK

Pochopit
svět skrz komunikaci

Mediální studia ti pomohou pochopit, jak funguje současný svět. Baví tě sledovat aktuální dění u nás i v zahraničí? Jsi vášnivý konzument zpravodajství, časopisů, novinek na Netflixu nebo počítačových her? Zajímá tě, proč se lidé v médiích nebo třeba v reality show chovají tak, jak sledujeme na našich obrazovkách a monitorech?

Tak právě tebe by mohla bavit i mediální studia! Náš institut nabízí jak bakalářské, tak navazující magisterské studium, které je navíc možné studovat i distančně.

Proč studovat mediální studia?

A proč studovat Mediální studia na Univerzitě Karlově?

Tým pedagogů

Tvými učiteli budou uznávaní odborníci, analytici médií, teoretici, historici, ale i mediální praktici. Můžeš je znát z sociálních sítí, televize i rádia – často komentují různé události a odhalují nové pohledy na mediální svět.

Od bakaláře po doktora

Na naší katedře můžeš získat všechny vysokoškolské tituly! Po maturitě tě čeká bakalářské studium, ale pokračovat můžeš i na magistra a pokud tě studium „chytne“, tak si u nás můžeš udělat dokonce i doktorát. Magisterské a doktorské studium lze navíc studovat distančně.

Aktuální témata

Mediální studia tě naučí kombinovat poznatky z mnoha oborů a vnímat věci v širších souvislostech. Pochopíš, jak fungují média a proč vznikla. Porozumíš, kdo, proč a jak médii manipuluje a jaký mají dopad na společnost.

Absolventi

S řadou našich absolventů se budeš potkávat už během přednášek – stali se z nich významné osobnosti akademické sféry. Další můžeš znát z médií nebo se s nimi setkáš v budoucnu v praxi – uplatnění našli ve významných společnostech nejen v mediální oblasti.

Přihlášky do 28. 2.

Kdo nás navšívil

Co děláme?

Rozpravy o českých médiích

Rozpravy pořádáme už pěkných pár let. Jedná se o pravidelné diskusní večery o aktuálních i nadčasových otázkách české mediální scény. Mezi řečníky se vystřídali přední osobnosti nejen mediálního světa.

Celetná on Air

Celetná on Air je podcast studentů pro studenty. Založila ho skvělá parta a jedním z moderátorské dvojice je Honza, student našeho oboru. Třeba zrovna ty po něm v budoucnu převezmeš štafetu za mikrofonem!

Publikujeme

Naše fakulta vydává i vlastní odborný časopis. V Mediálních studiích si můžeš přečíst, jaká témata rezonují v našem oboru.

Centrum pro mediální studia

Centrum pro mediální studia je samostatné analytické pracoviště našeho institutu. Jeho historie sahá do roku 1996! Do svých aktivit kolegové z CEMES rádi zapojují i studenty.

Kdo vás bude učit?

prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.,

Vedoucí naší katedry je dokumentarista, absolvent FAMU, který se zabývá dějinami a teorií televize a dokumentárního filmu, včetně manipulací v audiovizuálním světě.

Mgr. Markéta Supa, M.A., Ph.D.

Markéta Supa studovala ve Velké Británii a věnuje se výzkumu zaměřenému na mediální výchovu. Zkoumá, jak děti pouštějí média do svých životů, a jakou roli hraje škola nebo rodina.

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.

Spoluzakladatelem oboru u nás. Byl předsedou Rady České televize, překládá i beletrii (Updike, Vonnegut, Auster) a pravidelně komentuje mediální dění ve veřejném prostoru. S jeho jménem se určitě setkáš při přípravě na přijímačky!

Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.

Hraješ? Jaroslav Švelch publikoval práce o dějinách a teorii počítačových her, humoru ve hrách, sociálních médiích i o fenoménu “grammar nazi." Studoval na IKSŽ, ale absolvoval také stipendijní pobyt na prestižním Massachusetts Institute of Technology.

doc. Nico Carpentier, Ph.D.

Uznávaný odborník na komunikaci, média, politiku a kulturu působil na předních univerzitách v Belgii nebo Velké Británii. Nico Carpentier je aktuálně předsedou Mezinárodní asociace pro výzkum médií a komunikace.

Máš otázky?

Jak probíhá první kolo přijímaček?

Jak probíhá první kolo přijímaček?

Prvním kolem přijímaček jsou SCIO testy z obecných studijních předpokladů (OSP) a angličtiny, které si můžeš napsat hned několikrát. Počítá se ti pouze nejlepší pokus a ten je taky jediný, který tvoje potenciální vysoké školy obdrží. Do druhého kola pak postoupí 160 nejlepších uchazečů (a všichni, kteří dosáhnou stejného výsledku jako 160. uchazeč).

Aktuální informace a přihlášení na zkoušky najdeš na webu SCIO. Pro náš obor se konají následující termíny OSP: 11. 12. 2021, 4. 2. 2022, 5. 3. 2022, 2. 4. 2022, 30. 4. 2022, 21. 5. 2022, 10. 12. 2022, 4. 2. 2023, 4. 3. 2023, 2. 4. 2023, 29. 4. 2023. Pro test z angličtiny můžeš využít termíny 5. 3. 2022, 2. 4. 2022, 30. 4. 2022, 21. 5. 2022, 4. 3. 2023, 2. 4. 2023, 29. 4. 2023.

Co je obsahem druhého kola?

Druhé kolo probíhá formou pohovoru. Zda jsi do něj postoupil, zjistíš několik týdnů předem prostřednictvím e-mailu, ve kterém budou sepsané veškeré požadavky a další potřebné informace. Pohovor se skládá ze čtyř částí a je u něj přítomna tříčlenná komise, kterou tvoří naši pedagogové. Po příchodu předáš komisi tvůj občanský průkaz, životopis, motivační dopis a seznam literatury. V první části se komise zaměří na tvoji motivaci ke studiu a orientaci v našem oboru. Na tuto část se můžeš skvěle připravit už při psaní motivačního dopisu, ve kterém se rozepiš o vašich cílech, o tom, proč jsis zvolil právě náš obor a specializaci, co si myslíte, že vám může studium přinést a proč bys právě ty měl být mezi přijatými uchazeči. Zároveň můžeš komisi představit tvé dosavadní zkušenosti a různé aktivity (nejen) v oboru. Těmi mohou být například publikované články, práce ve školním časopisu, YouTube kanál či instagramový profil, ale i členství v neziskové organizaci a další aktivity související s oborem. Důležité je zkrátka ukázat, že o studium na IKSŽ máš opravdu zájem.

V druhé části komisi představíš předem vybraný libovolný mediální produkt ze současného mediálního světa, který tě něčím zaujal. Jednat se může například o novinový článek, příspěvek na sociálních sítích, reklamu, video na YouTube, volební spot, reportáž nebo rozhovor. Doporučujeme vybrat si takový produkt, kterému rozumíš a víš o něm dostatečné množství informací. V další části se tě bude komise ptát na seznam literárních a dalších děl. Seznam, skládající se z minimálně devíti děl, může vedle odborné a populárně naučné literatury obsahovat i divadelní představení, filmy či seriály.

Poslední součástí pohovoru je diskuze nad aktuálním děním. Vylosuješ si jeden z několika tematických okruhů, které se týkají mezinárodní i české politiky, novodobé historie, společenských věd či různých kulturních akcí.

Doma si můžeš vyzkoušet mluvit bez přípravy několik minut o libovolné problematice – získáš tak lepš ípředstavu o tom, co tě může u pohovoru čekat.

Co doporučují současní studenti?

V žádné části pohovoru se nejedná o zkoušku vědomostí a nikdo se tě nebude snažit nachytat na něčem, co nevíš. Cílem komise je především zjistit, jak jsi na tom s tvými komunikačními schopnostmi. Ukaž tedy, že jsi schopný/á vést rozhovor na úrovni, kvalitně se vyjadřovat, nad věcmi logicky uvažovat a smysluplně reagovat. Hlavní je se zbytečně nestresovat a přijít na pohovor s klidnou hlavou.

Jak probíhají přijímačky na navazující magisterské studium?

Magisterský obor poskytuje ucelený vhled do teorie sociální a mediální komunikace a do problematiky mediálních studií, postavení, fungování a roli masových médií ve společnosti, vztahů mezi médii a politickým systémem i dalšími specifickými společenskými institucemi a jevy. Studenti si osvojují postupy analýz mediální komunikace, interakce s recipienty a role masových médií při utváření veřejného mínění. Součástí studia jsou i základy mediální kritiky. Přijímací řízení se skládá z testu z angličtiny a testu, který ověřuje všeobecný kulturní a politický přehled, znalost dějin 19., 20. a 21. století a základní orientaci v sociálně vědní a mediální problematice, včetně interpretace odborného textu.

Co říkáme na studium my?

Líbí se mi na IKSŽ přístup učitelů

Líbí se mi na IKSŽ přístup učitelů k nám studentům, skoro vůbec si nepřipadám jakove škole.

Adéla, studentka Mediálních studií

Škola je super v budoucím uplatnění.

Škola je super v budoucím uplatnění. Máme skvělou možnost získat přehled o světovém dění a učit se o věcech, které nás doopravdy zajímají.

Nina, studentka Mediálních studií

Líbí se mi vzájemné propojení s žurnalistikou

Líbí se mi vzájemné propojení s žurnalistikou a marketingovou komunikací. Spoustu předmětů máme společných s dalšími specializacemi

Sebastian, student Mediálních studií

Máme tu spoustu možností studia cizích jazyků zadarmo

Máme tu spoustu možností studia cizích jazyků zadarmo. Můžete si vybrat od začátečnické po odbornou úroveň.

Míša, studentka Mediálních studií

Jsem ráda, že studuju na IKSŽ

Bohužel jsme zatím neměli šanci se do školy dostavit kvůli pandemii, ale i přesto jsem ráda, že studuju na IKSŽ. I když zatím jenom online.

Eva, studentka Mediálních studií

Skvělý výběr předmětů

Skvělý výběr předmětů. V rámci předmětu Projekt IKSŽ se můžu podílet na různých projektech a realizovat vlastní nápady. To všechno díky Hollaru. Hollar – to se musí zažít!“

Tereza, studentka Mediálních studií

Naše škola v médiích

Mediální výchova do škol patří, i malé děti už vnímají zprávy, tvrdí Zezulkováv

Markéta Supa na DVTV hovořila o mediálním vzdělávání dětí.

Více informací

K měření vyváženosti médií chybí jasné definice

Témata, kterým se věnují naše Rozpravy o českých médií, rezonují.

Více informací

Reifová: Výměna manželek je neetická, děti v show budí pohoršení, je čas ji regulovat

Irena Reifová mluvila v DVTV o svém výzkumu českých reality show.

Více informací

Carpentier předsedá asociaci pro výzkum médií Nico

Nico Carpentier je aktuálně předsedou Mezinárodní asociace pro výzkum médií a komunikace.

Více informací

Proč u nás novinářská profese vznikala se zpožděním?

Jan Jirák a Jan Cebe mluvili v Českém rozhlase o dějinách novinářského povolání.

Více informací

Profesor Martin Štoll na ČSFD

Martin Štoll je nejen oblíbeným pedagogem, ale i úspěšným dokumentaristou

Více informací

Mediální výchova do škol patří, i malé děti už vnímají zprávy, tvrdí Zezulková

Markéta Supa na DVTV hovořila o mediálním vzdělávání dětí.

Více informací

Sleduj nás!

2021 © MKPR na IKSŽ FSV UK & Acamo.Agency